autor tekstu
Pozostałe

Przepisy dot. zwolnień grupowych stosujemy również w przypadku zwolnień pojedynczych

Czy wiesz, że…


Art. 10 Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przewiduje podobne zabezpieczenia dla osób zatrudnionych u pracodawcy, który zatrudnia powyżej 20 osób, nawet jeżeli nie prowadzi on zwolnień grupowych.
Jako pracodawca będziesz zatem zobowiązany do wypłaty odprawy z art. 8, jak i przestrzegania przepisów dotyczących osób chronionych.
1. Przepisy art. 5 ust. 3-6 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1.

Katarzyna Krauss
Foto: Łukasz Halczak – Fotografia
Stylizacja: Enteliér

Możliwość komentowania Przepisy dot. zwolnień grupowych stosujemy również w przypadku zwolnień pojedynczych została wyłączona