• autor tekstu
    Pozostałe

    Przepisy dot. zwolnień grupowych stosujemy również w przypadku zwolnień pojedynczych

    Czy wiesz, że… Art. 10 Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przewiduje podobne zabezpieczenia dla osób zatrudnionych u pracodawcy, który zatrudnia powyżej 20 osób, nawet jeżeli nie prowadzi on zwolnień grupowych.Jako pracodawca będziesz zatem zobowiązany do wypłaty odprawy z art. 8, jak i przestrzegania przepisów dotyczących osób chronionych.1. Przepisy art. 5 ust. 3-6 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę…

    Możliwość komentowania Przepisy dot. zwolnień grupowych stosujemy również w przypadku zwolnień pojedynczych została wyłączona